Προσωπικού Ατυχήματος

Ατυχήματα μπορούν να συμβούν στον καθένα σε οποιοδήποτε μέρος και εάν βρίσκεται.

Η Support Agents μέσα από τις συνεργασίες της προσφέρει τα κατάλληλα προϊόντα για την ασφάλιση προσωπικού ατυχήματος.

Προστατέψτε εσάς και την οικογένειά σας από τους κινδύνους που μπορεί να αντιμετωπίσετε κατά τη διάρκεια της καθημερινής σας δραστηριότητας και από τις συνέπειες ενός σοβαρού ατυχήματος που μπορεί να επιφέρει αρνητικές επιπτώσεις στον οικονομικό προγραμματισμό σας.

Οι κύριες ασφαλιστικές καλύψεις που προσφέρουν τα προγράμματα ασφάλειας προσωπικού ατυχήματος είναι:

·  απώλεια ζωής από ατύχημα

·  μόνιμη ολική ή μερική ανικανότητα

·  απώλεια επαγγελματικής ικανότητας

·  νοσοκομειακό επίδομα

·  ιατροφαρμακευτικά έξοδα

·  πρόσκαιρη απώλεια εισοδήματος

Facebook