Ομαδικής Ασφάλισης

Ομαδικές ασφαλίσεις προσωπικού επιχειρήσεων 

 Η ομαδική ασφάλιση του προσωπικού μιας επιχείρησης αποτελεί ένα εξαιρετικά χρήσιμο εργαλείο για την διοίκηση μιας εταιρείας.

 Τα πλεονεκτήματα των ομαδικών ασφαλιστηρίων συμβολαίων ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης ή συνταξιοδότησης είναι σημαντικά διότι:

·      Βελτιώνουν τις σχέσεις εργαζομένων και διοίκησης.

·      Προσελκύουν και διατηρούν αξιόλογο εργατικό δυναμικό.

·      Διαμορφώνουν εταιρική κουλτούρα και εταιρικό προφίλ.

·      Προσφέρουν αποτελεσματική αντιμετώπιση ατυχημάτων ή ασθενειών.

·     Προσφέρουν συμπλήρωση των παροχών της Κοινωνικής Ασφάλισης.

·      Αποτελούν ένα εργαλείο αποτελεσματικής αντιμετώπισης του ανταγωνισμού στην αγορά εργασίας.

 Τα προγράμματα ομαδικής  ασφάλισης είναι ιδιαίτερα ελκυστικά για πολλούς λόγους.

 

    Τα ασφάλιστρα εκπίπτουν από την φορολογητέα ύλη της επιχείρησης.

    Παρέχουν στον εργαζόμενο την δυνατότητα κάλυψης των μελών της οικογενείας του με μικρό κόστος και δαπάνη του ιδίου.

   Παρουσιάζουν μεγάλη ευελιξία στον σχεδιασμό τους ώστε να προσαρμόζονται στις ανάγκες, τις ιδιαιτερότητες και τις δυνατότητες της κάθε επιχείρησης με ιδιαίτερα χαμηλό κόστος.

 

Τα  προγράμματα ομαδικής  ασφάλισης συνοψίζονται σε  :

 

·         Συνταξιοδοτικά

·         Υγείας

·        Φροντίδας και Προστασίας Ζωής

 

Facebook