Νομική Προστασία

Σε ένα περιβάλλον που μεταβάλλεται διαρκώς, με νόμους ιδιαίτερα πολύπλοκους και διαδικασίες συχνά απρόοπτες, η ασφάλιση Νομικής Προστασίας είναι πλέον ανάγκη απέναντι στο συνεχώς αυξανόμενο κόστος για την δικαστική προάσπιση των ατομικών και επαγγελματικών δικαιωμάτων. Η ασφάλιση Νομικής Προστασίας καλύπτει τα νομικά έξοδα για την διασφάλιση και ικανοποίηση των έννομων συμφερόντων του ασφαλιζομένου και την υπεράσπιση του από τις διεκδικήσεις τρίτων.

Η Support Agents  αναγνωρίζοντας αυτή την ανάγκη, έχει εξασφαλίσει κάλυψη Νομικής Προστασίας με ειδικά ασφαλιστήρια για κάθε περίπτωση.

Facebook