Κατοικίας

Η κατοικία αποτελεί ένα σημαντικό περιουσιακό στοιχείο, ίσως το σημαντικότερο. Σε κάθε απρόβλεπτη ζημία, η ασφάλιση συμβάλλει ώστε να επανέλθουν τα πράγματα στην αρχική τους κατάσταση.

Η Support Agents μέσα από τις συνεργασίες της, προσφέρει τα κατάλληλα προγράμματα ασφάλισης της μόνιμης η/και της εξοχικής κατοικίας σας, σχεδιασμένα έτσι ώστε να αποζημιώσουν τις ζημιές που θα προκύψουν από ένα Τυχαίο και Αιφνίδιο ζημιογόνο γεγονός.

Τα προγράμματα ασφάλισης κατοικιών παρέχουν ασφαλιστική κάλυψη για τους παρακάτω κινδύνους :

·         Πυρκαγιά

·         Κεραυνό

·         Ευρεία έκρηξη

·         Σεισμό

·         Πυρκαγιά που προέρχεται από δάσος

·         Βραχυκύκλωμα

·         Απώλεια ενοικίων

·         Αποκομιδή συντριμμάτων

·         Κλοπή/ληστεία

·         Θύελλα/καταιγίδα

·         Πλημμύρα

·         Διαρροή σωληνώσεων

·         Θραύση υαλοπινάκων

·         Αστική ευθύνη πυρός

·         Αστική ευθύνη υδάτων

 

 

Facebook