Αλλοδαπών

Εξειδικευμένα προγράμματα ασφάλισης παρέχονται για την άμεση κάλυψη των αναγκών περίθαλψης και προστασίας των αλλοδαπών, σύμφωνα με την 53821/2014 διευκρινιστική απόφαση των αρμοδίων και συναρμοδίων υπουργείων επί του N.4251/2014 με τον οποίο καθορίζονται συγκεκριμένα όρια και καλύψεις για την αίτηση χορήγησης και ανανέωσης της άδειας παραμονής τους στην Ελλάδα. 

Πιο συγκεκριμένα αφορούν:

·         Ασφάλιση μόνιμης ολικής ή μερικής ανικανότητας από ατύχημα

·         Ιατροφαρμακευτικά έξοδα από ασθένεια ή ατύχημα

·         Ευρεία νοσοκομειακή περίθαλψη

Facebook