Νομική Προστασία

Η Support Agents έχει εξασφαλίσει συνεργασία για την παροχή της κάλυψης Νομικής Προστασίας, σε εξαιρετικά ανταγωνιστικές τιμές.

Η κάλυψη παρέχεται με το ασφαλιστήριο του αυτοκινήτου σας και του σκάφους σας.

Την ασφάλιση Νομικής Προστασίας απολαμβάνουν:

 • Ο κύριος και ο νόμιμος κάτοχος, καθώς και όποιος με την άδειά τους, οδηγεί ή επιβαίνει στο όχημα που καθορίζεται με τον αριθμό κυκλοφορίας του στο ασφαλιστήριο αυτοκινήτου.
 • Το πρόσωπο που κατονομάζεται στο ασφαλιστήριο με την ιδιότητα του οδηγού ξένων κατά κυριότητα οχημάτων («νομική προστασία οδηγού»). 

 Ασφαλιστική προστασία παρέχεται:

 • Για τη διεκδίκηση αξιώσεων αποζημίωσης.
 • Για την υπεράσπιση σε ποινικά δικαστήρια λόγω θανάτωσης ή τραυματισμού προσώπου σε τροχαίο ατύχημα, ή λόγω παράβασης άλλης ποινικής ή αστυνομικής διάταξης.
 • Για προσφυγές στις αρμόδιες διοικητικές αρχές, λόγω αφαίρεσης ή περιορισμού της άδειας ικανότητας οδηγού ή της άδειας και των πινακίδων κυκλοφορίας του οχήματος, καθώς και για την επανάκτηση τους και την κίνηση διαδικασιών σε δικαστήρια.
 • Σε περίπτωση διαφορών από ενοχικές συμβάσεις που είναι συναφείς με την ιδιότητα του κυρίου ή του νόμιμου κατόχου του ασφαλισμένου οχήματος.

Οι χρήσεις στις οποίες παρέχεται κάλυψη είναι:

 • Επιβατικά οχήματα και αυτοκινούμενα τροχόσπιτα
 • Ενοικιαζόμενα  αυτοκίνητα & δίκυκλα
 • ΤΑΞΙ
 • Σχολικά
 • Φορτηγά Ι.Χ.
 • Λεωφορεία
 • Δίκυκλα
 • Μηχανήματα Έργων
 • Γεωργικοί Ελκυστήρες
 • Σκάφη Αναψυχής
Facebook