Καλώς 'Hλθατε στην Support Agents

Η Εταιρεία ιδρύθηκε στην Ελλάδα το  2019  με την επωνυμία « SUPPORT ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ » και το διακριτικό τίτλο « SUPPORT AGENTS A.E. », ασκεί τη δραστηριότητα του ασφαλιστικού πράκτορα και είναι εγγεγραμμένη στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών με αριθμό ειδικού μητρώου 6449. 

Η Εταιρεία έχει έδρα στη Νέα Σμύρνη Αττικής και τα γραφεία της λειτουργούν επί της Λεωφόρου Συγγρού στον αριθμό 171, Τ.Κ.17121.

Η Support Agents  εκπροσωπείται από καταξιωμένους επαγγελματίες με πολυετή εμπειρία και γνώση της ασφαλιστικής αγοράς της Ελλάδας και της Κύπρου.

Η Support Agents  έχει στελεχωθεί με άτομα που έχουν ειδίκευση στο αντικείμενο τους και μακρόχρονη καριέρα στην ασφαλιστική αγορά.

Όλα τα Τμήματα και οι Διευθύνσεις της Εταιρείας έχουν σύγχρονη οργανωτική δομή και τηρούνται όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες για την εύρυθμη λειτουργία της Εταιρείας.

Η Support Agents, μέσα από τη συνεργασία της με κορυφαίες ασφαλιστικές εταιρείες έχει εξασφαλίσει για τους πελάτες της, είτε είναι ιδιώτες, είτε είναι επιχειρήσεις, προγράμματα ασφάλισης που καλύπτουν το σύνολο των ασφαλιστικών αναγκών τους, για  όλους τους Κλάδους Ασφάλισης.

Η Εταιρεία διατηρεί εκτεταμένο δίκτυο συνεργατών σε όλη την Ελλάδα, το οποίο διευρύνεται συνεχώς και παρέχει στους συνεργάτες της όλα τα απαιτούμενα εφόδια για την ενίσχυση του όγκου και τη βελτίωση της ποιότητας του χαρτοφυλακίου τους.

Ασφαλιστικά Προϊόντα
Γιατί να επιλέξω Support Agents
Εμπειρία
Αυτόνομο Εξελισόμενο Σύστημα IT
Εταιρική Υπευθυνότητα

Σεβασμός στον πελάτη. Ευθύτητα & Ειλικρίνεια. Παροχή υπηρεσιών και προϊόντων με ξεκάθαρους όρους σύμβασης.

 Ιn House IT department με συνεχώς εξελισόμενο σύστημα ΙΤ. Σύγχρονη οργανωτική δομή και διαδικασίες εξελισσόμενες. Ευρηματικότητα, ιδέες και χρήση καινοτόμων μεθόδων.

Στα πλαίσια των αξιών και της φιλοσοφίας μας, η υιοθέτηση της κουλτούρας και του θεσμού της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης κρίνεται απαραίτητη για την Support Agents με γνώμονα τον σεβασμό στον άνθρωπο και την κοινωνία όπως επίσης και στο φυσικό περιβάλλον.

Εξειδίκευση στην Support Agents.

Η πολύχρονη εμπειρία του ανθρώπινου δυναμικού και εταιρείας είναι στην άμεση διάθεση των συνεργατών μας, παρέχοντας συμβουλευτικές και οργανωτικές υπηρεσίες καθώς και υπηρεσίες τεχνογνωσίας υψηλών προσδοκιών.

 

Τεχνογνωσία στην Support Agents

Στην σημερινή εποχή πιστεύουμε ότι η Support Agents μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών και κατ’ επέκταση των πελατών δημιουργώντας καινοτόμα και άκρως ανταγωνιστικά προϊόντα.

Facebook